Çalışma Alanları


Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, Turizm alanında;


* Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,

* Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,

Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival),

* Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için liderlik,

Çocuk rekreasyon aktiviteleri liderliği İş sektörlerinde (sanayi),

* Yerel yönetimlerde (belediyeler),

*Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (gençlik kampları) ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Designneuro