Bölümün Amacı


BÖLÜMÜN AMACI

Rekreasyon bölümü, ülkemizde özellikle son yıllarda gelişmekte olan bölümlerden bir tanesidir. Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin benimsenmesi ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin bireylere aktarılmasında gerekli donanıma sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler “Rekreasyon Uzmanı” unvanını alır.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Bölümümüz, gelişen ve ilerleyen bilim ve teknoloji olanakları doğrultusunda, öğrencilerin spor bilimleri alanında yer alan insan anatomisi, fizyolojisi, psikolojisi, sosyolojisi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak rekreasyon, girişimcilik, liderlik, fiziksel uygunluk, yaşam boyu spor, spor bilimlerine giriş, rekreasyonda ritim ve dans, takım ve bireysel sporlar gibi dersleri içeren zengin bir müfredata sahiptir. Öğrencilerimizin proje odaklı çalışmalarla birlikte engellilerde rekreasyon çalışmalarının yanı sıra dijital spor iletişimi ve nörospor alanlarında donanım sahibi olup iş verimliliklerini artıracak yeni bilgileri, araştırmaları ve ihtiyaçları takip edebilen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, sosyal sorumluluk duygusuyla farkındalık yaratabilen, yetenekli, üretken, tüm spor dallarında teorik ve pratik bilgiye sahip rekreasyon uzmanları olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe'dir. Rekreasyon Bölümü TYT puanının en az 150 puan olması koşulu Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirir.

Not: Her öğrencinin mezun olabilmek için 4 yıllık eğitimi süresince 1 yaz ve 1 kış kampına katılması zorunludur.

Designneuro