Bölümün Amacı


BÖLÜMÜN AMACI


Antrenörlük Eğitimi bölümü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen spor bilimi alanında büyük öneme sahip olan antrenörlük alanında, branşına her yönüyle hâkim ve sportif yeterlilikleri en üst seviyede olan, teorik bilgi yanında pratik birikim de edinmiş, liderlik özelliği gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık, iletişim becerisi yüksek, genel sportif bilgilerin yanı sıra seçilen uzmanlık dalında teknik-taktik bilgisi, müsabaka yönetimi, antrenman yöntemleri konularında üstün donanım kazanmış, Türk sporuna ve spor kulüplerine sporcu yetiştirmek ve antrene etmek için gerekli olan millî, evrensel ve etik değerleri de benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Programdan mezun olacak öğrenciler “Antrenör” unvanını almaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Bölümümüz gelişen bilim ve teknolojiye uygun ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programlarını oluşturup, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor alanlarının yapımı, spor araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, karşılaşma sonuçlarının belirlenmesi ve aktarımı, öğretim materyallerinin ve teknolojilerinin spor eğitiminde kullanılması, hareket becerilerinin öğretiminin nöro-fizyolojik temelleri, sportif hareketlerin biyomekaniksel ve kinesiyolojik açılardan incelenmesinin yanında spor fizyolojisi, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik ve bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek akademik ve teknolojik yetkinliğe sahip antrenörleri donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe'dir. Antrenörlük Bölümü TYT puanının en az 150 puan olması koşulu Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirir.

Not: Her öğrencinin mezun olabilmek için 4 yıllık eğitimi süresince 1 yaz ve 1 kış kampına katılması zorunludur.

Designneuro